• ضیافت افطاری مسولین هیاتهای شهرستانها و کمیته ها هیات همگانی استان با حضور دبیر فدراسیون

 • ضیافت افطاری مسولین هیاتهای شهرستانها و کمیته ها هیات همگانی استان با حضور دبیر فدراسیون

 • اذریان رییس هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی شد

 • اولین جلسه هیات همگانی با هیات رزمی در رابطه با راه اندازی کمیته همگانی در هیات رزمی

 • سخنرانی اذریان در همایش trx

 • همایش بزرگ trx

 • اهدا تندیس صلوات خاصه امام رضا (ع) به ریاست اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی

 • بازدید رضا اذریان سرپرست هیات همگانی خراسان رضوی از هیات همگانی مازندران

 • جلسه معارفه کمیته های هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی

 • جلسه معارفه کمیته های هیات استان

 • شرکت در جلسه آمایش سرزمینی با حضور رئیس فدراسیون

 • تیم پرثوا خراسان رضوی

 • مربیان تیم پرثوا خراسان رضوی

اخبار

آموزش