• اذریان رییس هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی شد

  • اولین جلسه هیات همگانی با هیات رزمی در رابطه با راه اندازی کمیته همگانی در هیات رزمی

  • سخنرانی اذریان در همایش trx

  • همایش بزرگ trx

  • اهدا تندیس صلوات خاصه امام رضا (ع) به ریاست اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی

  • بازدید رضا اذریان سرپرست هیات همگانی خراسان رضوی از هیات همگانی مازندران

  • جلسه معارفه کمیته های هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی

  • جلسه معارفه کمیته های هیات استان

  • شرکت در جلسه آمایش سرزمینی با حضور رئیس فدراسیون

  • تیم پرثوا خراسان رضوی

  • مربیان تیم پرثوا خراسان رضوی

اخبار

آموزش