آتشنشانان

برگزاری دوره داوری درجه ۳ مسابقات آتش نشانان آقایان در تهران

دوره داوری درجه ۳ مسابقات آتش نشانان ویژه آقایان در تهران در دو بخش تئوری وعملی برگزار می شود. دوره تئوری از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ الی ۹۴/۱۰/۱۷ به مدت ۳۲ ساعت حداقل سه روز و بخش عملی  به مدت ۳۰ ساعت حداقل سه روز مورخ ۹۴/۱۱/۷ الی ۹۴/۱۱/۹ مدارک اختصاصی لازم برای ثبت نام: استخدام رسمی و یا قرار دادی با ...

متن کامل »