بازیهای الکترونیکی

بازیهای الکترونیکی از پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی خارج شد.

کمیته بازهای الکترونیکی که پیش از این تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی قرار داشت برابر بخشنامه وزارت محترم ورزش و جوانان به فدراسیون انجمن های ورزشی انتقال یافت.علاقمندان می توانند از این پس اخبار و فعالیتهای این کمیته را از طریق هیات انجمن های ورزشی استان پی بگیرند.

متن کامل »

بازی های رایانه ای

 در سال ۱۳۸۵ بمنظور ساماندهی مسابقات بازیهای الکترونیکی انجمن بازیهای رایانه‌ای با موافقت ریاست محترم سازمان تربیت بدنی تحت پوشش و نظارت فدراسیون ورزشهای همگانی تشکیل گردید. در همان سال نیز کمیته بازیهای الکترونیک در شورای المپیک آسیا تحت نظارت جناب آقای صباح آل‌احمد تشکیل گردید. رشته‌های رسمی تحت‌پوشش بازیهای الکترونیکی ( یا بازیهای رایانه) ۱.      بازی‌های on line ‌ ...

متن کامل »