ورزش ادارات

جلسه هیات رییسه کمیته ورزش سازمانها و نهاد ها برگزار گردید.

جلسه هماهنگی کمیته ورزش نهادها و سازمان ها  با حضور رئیس هیات استان برگزار گردید.در این جلسه بر هماهنگی بیشتر ادارات استان با کمیته تاکید و در خصوص برنامه ریزی مسابقات دهه مبارک فجر بحث و گفتگو شد.

متن کامل »