مهارتهای فردی و نمایشی

پاکسازی رودخانه روستای زیبای مایان طرقبه با همکاری کمیته فردی نمایشی تفریحی اقای جلیل پرداختی وکمیته رزم پرثوا اقای محمدخندانی مقدم امروز اول اردیبهشت۹۶ روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

پاکسازی رودخانه روستای زیبای مایان طرقبه با همکاری کمیته فردی نمایشی تفریحی اقای جلیل پرداختی وکمیته رزم پرثوا اقای محمدخندانی مقدم امروز اول اردیبهشت۹۶ روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

متن کامل »

(برگزاری جشنواره مادر وکودک درسالن صبا صداسیما ) ۲۱ بهمن ماه ۹۵ کمیته ورزش های تفریحی ومهارت های فردی و نمایشی استان خراسان و مشهد روابط عمومی ورزشهای همگانی خراسان رضوی

(برگزاری جشنواره مادر وکودک درسالن صبا صداسیما ) ۲۱ بهمن ماه ۹۵ کمیته ورزش های تفریحی ومهارت های فردی و نمایشی استان خراسان و مشهد روابط عمومی ورزشهای همگانی خراسان رضوی

متن کامل »

حرکتی نمادین میلاد رضایی تعداد ۴۳۹ پله را با زدن متوالی حلقه هولاهوپ یادبود شهیدجهانی باحضوردکترمروارید رییس هیات همگانی مشهد واقای پرداختی سرپرست کمیته ورزشهای تفریحی و هنرهای فردی نمایشی خراسان رضوی

  حرکتی نمادین میلاد رضایی تعداد ۴۳۹ پله را با زدن متوالی حلقه هولاهوپ یادبود شهیدجهانی باحضوردکتر مروارید رییس هیات همگانی مشهد و جناب اقای محمد خندانی مقدم روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی و اقای پرداختی سرپرست کمیته ورزشهای تفریحی و هنرهای فردی نمایشی خراسان رضوی

متن کامل »

برگزاری دو معکوس برای ثبت رکورد

رئیس هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی از برگزاری مسابقه ثبت رکورد دوندگی معکوس  خانم بیگدلی از ورزشکاران کمیته مهارتهای فردی هیات در اینده نزدیک خبر داد رازیتا حیدری در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه گفت: این مسابقه قرار است در تاریخ بیست و یکم مهر در سالن باغبان باشی مشهد برگزار شود وی ادامه داد : در این برنامه نفراتی از ...

متن کامل »

جلسه هماهنگی کمیته ورزهای تفریحی و مهارتهای فردی در محل دفتر رئیس هیات ورزشهای همگانی استان برگزار شد

جلسه هماهنگی کمیته ورزهای تفریحی و مهارتهای فردی  در محل دفتر رئیس هیات ورزشهای همگانی استان برگزار شد رازیتا حیدری رئیس هیات ورزهای همگانی خراسان رضوی در این جلسه بر فعالیت بیش از پیش برای برنامه ریزی ورزشی  رشد و توسعه ورزشهای تفریحی تاکید کرد وی افزود : سرمایه گذاری برای ترویج بازیهای مفرح ورزشی و مهارتهای فردی میتواند نقش ...

متن کامل »

مشهد همچنان درصدر رکورد ایتم دویدن برعکس کشور

معصومه بیگدلی مدعی رکورد عقبی دویدن برعکس کشور توانست ادعای خود را صبح دوشنبه ۲۴ شهریور ماه در سالن مجموعه ورزشی کوثر در حضور خانم  حیدری ریاست هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی ، مسئولین و داوران کمیته ثبت رکوردهای ورزشی استان و کشور و همچنین مردم و دوربین های شاهد خبرگزاریهای مختلف به ثبت برساند . به گزارش روابط عمومی ...

متن کامل »