آموزش

احکام بین المللی ورزش در آب

احکام ذیل به هیات وصول گردید جهت دریافت به هیات مراجعه فرمایید. ۱- سمیرا زارعی خبیری ۲- سیمین علوی مقدم ۳- زهره سیاران ۴- وهاب تاج الدین ۵- شهاب الدین تاج الدین ۶- حمید سیاران ۷- حمید حسن پناه

متن کامل »

ثبت نام دوره مربیگری درجه سه طناب زنی بانوان و اقایان

اطلاعیه ‌‌اموزشی “ثبت نام دوره مربیگری درجه سه طناب زنی (بانوان)”(اقایان) سلام جهت ثبت نام در دوره مربیگری از مورخه ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت ۹۵/۱۰/۲۰ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کپی کارت پایان خدمت برابر اصل برای اقایان ...

متن کامل »

ثبت نام کارگاه پیلاتس سطح دو بانوان

  ‌شروع ثبت نام کارگاه سطح دو پیلاتس بانوان سلام‌ با احترام به استحضار می رساند، جهت ثبت نام کارگاه سطح دو پیلاتس بانوان از مورخه ۹۵/۱۰/۴ لغایت ۱۴ /۹۵/۱۰ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم -کپی ...

متن کامل »

ثبت نام دوره مربیگری درجه سه امادگی جسمانی (اقایان)

اطلاعیه ‌‌اموزشی “ثبت نام دوره مربیگری درجه سه امادگی جسمانی درجه ۳(اقایان) سلام جهت ثبت نام در دوره مربیگری از مورخه۹۵/۱۰/۴ لغایت ۹۵/۱۰/۱۴ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کپی کارت پایان خدمت برابر اصل برای اقایان ...

متن کامل »

جهت تحویل کارت داوری و مربیگری داژبال سال ۹۰

اسامی شرکت کنندگان در دوره داوری داژبال ۲۴/۶/۱۳۹۰ – ۲۷/۶/۱۳۹۰ جهت تحویل کارت خانمها : آتنا بهروزی فر – فرزانه طاهری فیض آبادی – نادیا محرابی – عاطفه خاکپورمقدم – راضیه توسلی – فضه امید – بهاره بوستانی – شبنم نهاوندی – غزاله ارزانی شهنی – مهری نیازی – آمنه نعمتی ایرج – زینب پرتویی – معصومه ناصری – هدیه ...

متن کامل »

ثبت نام کارگاه پرانایام یوگا بانوان

اطلاعیه اموزشی شروع ثبت نام کارگاه پرانایام همراه با امتیاز بازآموزی” سلام با احترام به استحضار مربیان یوگا می رساند، جهت ثبت نام کارگاه پرانایام (تکنیکهای تنفسی) از روز یکشنبه مورخه ۹۵/۹/۲۸ لغایت سه شنبه ۹۵/۱۰/۹ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر ...

متن کامل »