فریمان

شروع دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو بعد از وقفه دوماهه به دلیل برودت هوا همزمان با ۱۲ بهمن شروع دهه فجر در شهرستان فریمان روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی

شروع دوچرخه سواری سه شنبه های بدون خودرو بعد از وقفه دوماهه به دلیل برودت هوا همزمان با ۱۲ بهمن شروع دهه فجر در شهرستان فریمان روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی

متن کامل »

فریمان

رئیس هیات : حلمی نمابر  هیات : ۳۴۶۳۲۵۷۷ رئیس اداره : مهدی عجمی نژاد نمابر اداره : ۳۴۶۲۲۵۷۷

متن کامل »