مدارک و ضوابط ثبت نام

نتایج دوره مربیگری امادگی جسمانی شهرستان چناران

نتایج دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۲لغایت۹۵/۱۱/۷-مکان برگزاری خراسان رضوی-چناران ردیف نام نام خانوادگی تئوری عملی معدل کل نتایج نهایی-قبولین-مردودین ملاحظات ۱ مهلا معتمدنیا ۳/۵ ۱۲/۵ ۱۶ قبول ۲ شیوا بیگلری ۳/۵ ۱۲ ۱۵/۵ قبول ۳ سمانه پژوه ۳/۲۵ ۱۲/۷۵ ۱۶ قبول ۴ تکتم حمیدی پور ۴ ۱۲/۷۵ ۱۶/۷۵ قبول ۵ رزیتا دهقانی ۲/۵ ۱۱/۵ ۱۴ قبول ۶ طاهره محمدی ...

متن کامل »

نتایج دوره مربیگری امادگی جسمانی ۱۸ تا ۲۳ دی ۹۵ با مدرسی خانم حسینی

نتایج آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۱۸لغایت۹۵/۱۰/۲۳-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد-مدرس فاطمه حسینی ردیف نام نام خانوادگی تئوری عملی معدل کل نتایج نهایی-قبولین-مردودین ملاحظات ۱ مهری زرندی ۳/۵ ۱۴ ۱۷/۵ قبول ۲ مریم علی زاده سیاه سر ۳/۲۵ ۱۳ ۱۶/۲۵ قبول ۳ پریدخت مقیمی ۴ ۱۲ ۱۶ قبول ۴ مینا لطفی ۳/۲۵ ۱۲/۵ ۱۵/۷۵ قبول ۵ سعیده پیرایه گر ۳/۵ ۱۲ ۱۵/۵ قبول ...

متن کامل »

ثبت نام دوره مربیگری فیتنس اقایان

Khandani moghadam: اطلاعیه ‌‌اموزشی “ثبت نام دوره مربیگری فیتنس درجه ۳(اقایان) سلام جهت ثبت نام در دوره مربیگری از مورخه ۹۵/۱۱/۱۶ لغایت ۹۵/۱۱/۲۱ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کپی برابر با اصل مربیگری امادگی جسمانی کپی ...

متن کامل »

نتایج دوره مربیگری امادگی جسمانی بانوان

نتایج دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۱۱لغایت۹۵/۱۰/۱۶-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد ردیف نام نام خانوادگی تئوری عملی معدل کل نتایج نهایی-قبولین-مردودین ملاحظات ۱ زهره آل کرد ۳/۲۵ ۸/۵ ۱۱/۷۵ مردود ۲ فاطمه معینی غایب غایب غایب مردود غایب ۳ محبوبه هاشمی نصر ۳/۲۵ ۱۲/۷۵ ۱۶ قبول ۴ الهه نجفی محمد رضائی ۳/۷۵ ۱۰/۲۵ ۱۴ قبول ۵ زهرا صمدی ۳/۲۵ ۱۱/۵ ۱۴/۷۵ ...

متن کامل »

ثبت نام دوره مربیگری درجه سه طناب زنی بانوان و اقایان

اطلاعیه ‌‌اموزشی “ثبت نام دوره مربیگری درجه سه طناب زنی (بانوان)”(اقایان) سلام جهت ثبت نام در دوره مربیگری از مورخه ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت ۹۵/۱۰/۲۰ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کپی کارت پایان خدمت برابر اصل برای اقایان ...

متن کامل »

ثبت نام کارگاه پیلاتس سطح دو بانوان

  ‌شروع ثبت نام کارگاه سطح دو پیلاتس بانوان سلام‌ با احترام به استحضار می رساند، جهت ثبت نام کارگاه سطح دو پیلاتس بانوان از مورخه ۹۵/۱۰/۴ لغایت ۱۴ /۹۵/۱۰ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم -کپی ...

متن کامل »

ثبت نام دوره مربیگری درجه سه امادگی جسمانی (اقایان)

اطلاعیه ‌‌اموزشی “ثبت نام دوره مربیگری درجه سه امادگی جسمانی درجه ۳(اقایان) سلام جهت ثبت نام در دوره مربیگری از مورخه۹۵/۱۰/۴ لغایت ۹۵/۱۰/۱۴ با مدارک ذیل به هیات ورزشهای همگانی استان مراجعه نمایند. #مدارک مورد نیاز: -کپی برابر اصل کارت ملی. -کپی برابر اصل شناسنامه. -کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کپی کارت پایان خدمت برابر اصل برای اقایان ...

متن کامل »

جهت تحویل کارت داوری و مربیگری داژبال سال ۹۰

اسامی شرکت کنندگان در دوره داوری داژبال ۲۴/۶/۱۳۹۰ – ۲۷/۶/۱۳۹۰ جهت تحویل کارت خانمها : آتنا بهروزی فر – فرزانه طاهری فیض آبادی – نادیا محرابی – عاطفه خاکپورمقدم – راضیه توسلی – فضه امید – بهاره بوستانی – شبنم نهاوندی – غزاله ارزانی شهنی – مهری نیازی – آمنه نعمتی ایرج – زینب پرتویی – معصومه ناصری – هدیه ...

متن کامل »