مدارک و ضوابط ثبت نام

آغاز ثبت نام کارگاه trxآقایان

ثبت نام اولین دوره کارگاهtrx ویزه آقایان آغاز شد مدارک لازم جهت ثبتنام در دوره ۱- کپی برابر با اصل کارت ملی ۲- کپی برابر با اصل شناسنامه ۳- کپی برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم) یا اشتغال به تحصیل از واحد مربوط ۴- کپی برابر با اصل مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی ۵- کپی برابر با ...

متن کامل »

آغاز ثبت نام دوره های تئوری مربیگری

هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی شروع ثبت نام دوره های تئوری مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی را از ۳۰ آبان اعلام کرد. مدارک لازم برای شرکت در کلاس ۱-کپی برابر با اصل شناسنامه ۲- کپی برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) ۳- کپی برابر با اصل کارت ملی ۴- یک قطعه عکس ۳*۴ ۵- واریز مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال ...

متن کامل »

آغاز ثبت نام دوره مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی

کمیته آموزش هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی ثبت نام  مجدد دوره های مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی را از روز شنبه ۳۰ آبانماه آغاز می کند. علاقمندان و واجدین شرایط شرکت در این دوره ها می توانند با در دست داشتن مدارک کامل برای ثبت نام به واحد آموزش استان مراجعه نمایند مدارک مورد نیاز: کپی برابر با اصل شناسنامه ...

متن کامل »

هزینه ثبت نام دوره های مربیگری درجه ۳ یوگا

با توجه به استعلام از انجمن یوگا ی فدراسیو ن ورزشهای همگانی هزینه برگزاری دوره های مربیگری درجه ۳ یوگا به شرح ذیل می باشد. مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال نزد بانک پاسارگاد به  حساب شماره ۲۶۹۸۱۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱۲ به نام فدراسیون ورزشهای همگانی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال نزد بانک ملی به حساب شماره ۰۱۰۹۰۸۷۹۲۹۰۰۹ به نام هیات ورزشهای همگانی استان

متن کامل »

مدارک لازم کارگاه پیلاتس

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره کارگاهی پیلاتس ۱- کپی شناسنامه  و کارت ملی برابر با اصل ۲- کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم ) برابر با اصل ۳-کپی کارت پایان خدمت برابر با اصل یا معافیت ۴- کپی کارنامه تئوری برابر با اصل ۵- یک قطعه عکس ۶-  واریزمبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره  ۲۶۹۸۶۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱نزد بانک پاسارگاد به نام فدراسیون ورزشهای ...

متن کامل »

کارگاه های آمادگی جسمانی وایروبیک

کارگاه طراحی تمرین کارگاه تغذیه ورزشی کارگاه بادی بالانس کارگاه استپ کارگاه کار با دستگاه کارگاه اسپینینگ کارگاه مارشال ایروبیک کارگاه ریتم شناسی کارگاه طراحی ماراتون کارگاه آشنایی با برگزاری مسابقات کارگاه ایروبیک کودکان کارگاه  حرکات اصلاح کارگاه بادی بیوتی مدارک مورد نیاز: ۲قطعه عکس۴*۳ کپی کارت ملی و کپی شناسنامه (برابر با اصل) کپی آخرین مدرک تحصیلی – حداقل ...

متن کامل »

مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی

مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی مدارک مورد نیاز: ۲قطعه عکس۴*۳ کپی کارت ملی و کپی شناسنامه (برابر با اصل) کپی آخرین مدرک تحصیلی – حداقل دیپلم –(برابر با اصل) کپی کارنامه تئوری مربیگری( برابر با اصل) (اعتبار کارنامه های تئوری مربیگری ۳ سال می باشد در صورت اتمام اعتبار باید تمدید گردد.) فیش واریزی به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال به حساب ...

متن کامل »

مربیگری درجه ۳ ایروبیک

مدارک مورد نیاز: ۲قطعه عکس۴*۳ کپی کارت ملی و کپی شناسنامه (برابر با اصل) کپی آخرین مدرک تحصیلی – حداقل دیپلم –(برابر با اصل) کپی مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی(برابر با اصل) کپی مدرک توجیهی ایروبیک (برابر با اصل) فیش واریزی به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال به حساب ۲۶۹۸۶۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱نزد بانک پاسارگاد بنام فدراسیون ورزشهای همگانی فیش واریزی به مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ ...

متن کامل »

کارگاه توجیهی ایروبیک

مدارک مورد نیاز: ۲قطعه عکس۴*۳کپی کارت ملی و کپی شناسنامه (برابر با اصل)کپی آخرین مدرک تحصیلی – حداقل دیپلم –(برابر با اصل)کپی مدرک مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی(برابر با اصل)کپی کارت پایان خدمت یا برگه معافیت (برابر با اصل) برای آقایانکپی کارنامه تئوری مربیگری برابر با اصل فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال به حساب ۲۶۹۸۶۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱ نزد بانک پاسارگاد بنام فدراسیون ورزشهای ...

متن کامل »