صدور کارت

اطلاعیه اغاز ثبت نام دوره تئوری مربیگری مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه کپی کارت ملی کپی اخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم ) کپی کارت پایان خدمت ( اقایان ) عکس ۲ قطعه فیش واریزی به حساب ۰۱۰۹۰۸۷۹۲۹۰۰۹ بانک ملی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال به نام هیات ورزش های همگانی استان خراسان رضوی

اطلاعیه اغاز ثبت نام دوره تئوری مربیگری مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه کپی کارت ملی کپی اخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم ) کپی کارت پایان خدمت ( اقایان ) عکس ۲ قطعه فیش واریزی به حساب ۰۱۰۹۰۸۷۹۲۹۰۰۹ بانک ملی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال به نام هیات ورزش های همگانی استان خراسان رضوی

متن کامل »

ثبت نام دوره ورزش در اب

ثبت نام دوره مربیگری ورزش در آب ویژه بانوان(امادگی جسمانی در آب) مدارک مورد نیاز: کپی برابر با اصل صفحه اول شناسنامه توسط دفترخانه اسنادرسمی کپی برابر بااصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم کپی برابر با اصل کارت ملی کپی برابر با اصل تئوری مربیگری درجه ۳ کپی برابر با اصل مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳یا داشتن یک مدرک مربیگری درجه ...

متن کامل »

اتمام کارگاه پیلاتس مورخ ۱۷ لغایت ۲۰ اسفند ۹۵ در باشگاه بانو اسپرت مشهد با مدرسی سرکار خانم صحنی روابط عمومی هیات ورزشهای خراسان رضوی

اتمام کارگاه پیلاتس مورخ ۱۷ لغایت ۲۰ اسفند ۹۵ در باشگاه بانو اسپرت مشهد با مدرسی سرکار خانم صحنی روابط عمومی هیات ورزشهای خراسان رضوی

متن کامل »

کلاس تئوری مربیگری از۱۶ لغایت۲۰ اسفند باحضور۷۰شرکت کننده درباشگاه ورزشی یکان مشهدمقدس روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

کلاس تئوری مربیگری از۱۶ لغایت۲۰ اسفند باحضور۷۰شرکت کننده درباشگاه ورزشی یکان مشهدمقدس روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

متن کامل »

لیست دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۹۵/۱۱/۲۹لغایت۹۵/۱۲/۴-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد

لیست دوره مربیگری آمادگی جسمانی-تاریخ برگزاری :۹۵/۱۱/۲۹لغایت۹۵/۱۲/۴-مکان برگزاری خراسان رضوی-مشهد ردیف نام نام خانوادگی عملی تئوری کلاس داری نمره کل نتیجه ۱ نیکتا مختاری ۹/۲۵ ۳ ۴ ۱۶/۲۵ قبول ۲ پردیس مهدوی ۵/۵ ۳/۴ ۳ ۱۱/۹ مردود ۳ آرزو کوهستانی ۷ ۲/۰۵ ۳/۵ ۱۲/۵۵ مردود ۴ الهام بساک ۸ ۳/۱ ۴ ۱۵/۱ قبول ۵ ریحانه پور ملایی ۷/۷۵ ۳/۶۵ ۴ ...

متن کامل »

احکام بین المللی ورزش در آب

احکام ذیل به هیات وصول گردید جهت دریافت به هیات مراجعه فرمایید. ۱- سمیرا زارعی خبیری ۲- سیمین علوی مقدم ۳- زهره سیاران ۴- وهاب تاج الدین ۵- شهاب الدین تاج الدین ۶- حمید سیاران ۷- حمید حسن پناه

متن کامل »

جهت تحویل کارت داوری و مربیگری داژبال سال ۹۰

اسامی شرکت کنندگان در دوره داوری داژبال ۲۴/۶/۱۳۹۰ – ۲۷/۶/۱۳۹۰ جهت تحویل کارت خانمها : آتنا بهروزی فر – فرزانه طاهری فیض آبادی – نادیا محرابی – عاطفه خاکپورمقدم – راضیه توسلی – فضه امید – بهاره بوستانی – شبنم نهاوندی – غزاله ارزانی شهنی – مهری نیازی – آمنه نعمتی ایرج – زینب پرتویی – معصومه ناصری – هدیه ...

متن کامل »