صدور کارت

صدور کارت

اسامی خانم ها و آقایانی که موفق به دریافت کارت سطوح پیلاتس شده اند به شرح ذیل است: ۱-عماد آزاد زاده ۲-حامد کلانی ۳-جواد صحرایی ۴- کمال منتظری ۵- راحله اکتشافی ۶- لیلا پیشرو ۷-سیمین محمدی ۸-زینب اقبال ۹-فرشته مازندرانی ۱۰-نرگس اکبرین ۱۱-یاسر کلانی ۱۲-الهه قاسمی ۱۳-مریم مغانی ۱۴-زهرا بلبلی ۱۵-سیده مریم مشهدی ۱۶-معصومه محمدی ۱۷-فاطمه هاشمی ۱۸-فرنوش صفا ۱۹-فاطمه خادم ...

متن کامل »

صدور کارت

اسامی افرادی که در رشته های مختلف موفق به دریافت کارت شده اند و یا کارت آنه تمدید شده به شرح ذیل است: ۱- امنه وفانی ۲- محبوبه رحمتی ۳- راهله مفرد ۴- فاطمه صادقی ۵- رحمان صادق زاده    

متن کامل »

اسامی افرادی که موفق به دریافت کارت مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳  شده اند  به شرح ذیل است: ۱- صدیقه سلمانی مقدم ۲- شیلان بهرامی ۳- سحر مهریزی مقدم ۴- مینا روغنگر ۵- حدیثه نصیری ۶- زهرا ابتدایی ۷- خیرالنسا کیخسروی ۸- فرزانه یوسفیان ۹- مهشید بابایی نیک ۱۰- نیلوفر رحمان پناه رودی ۱۱-سمیرا مرادی ۱۲- یاسمن برازنده ۱۳- شیده ...

متن کامل »

صدور کارت

اسامی افرادی که  موفق به دریافت کارت تعیین سطوح پیلاتس  شده اند به شرح ذیل است: – نرگس انوشیروانی – مریم محمدی – مریم سعیدی – لیلا لکزیان فاطمه الیون زهرا محمد زادگان  اکرم غفوریان سمانه فحامی معصوم زهرا سلیمانیان راضیه قبادی شهرزاد فلاحتی نازی عسگری طلاجان رضایی سحر پژمان یاسمن کهرباییان مهرناز عبدالله زاده سایه ابراهیمی زیبا بهادری زهرا ...

متن کامل »

صدور کارت

اسامی افرادی که کارت مربیگری یوگا برایشان صادر شده به شرح ذیل است: ۱- نسرین رضایی ۲- فاطمه صالح زهی ۳- افسانه رضایی ۴- سحر توسلی زنجانی ۵- یاسمین قندی ۶- انیتا عباس زاده ۷- فاطمه حسن زاده ۸- سلماز جاویدان ۹- معصومه رهنما یامی ۱۰- عادله نجاتی محرمی ۱۱- شمسی بافنده اسلام دوست ۱۲- ایدا خوشخو ۱۳- مریم ملکی ...

متن کامل »

صدور مدارک سطح ۴ پیلاتس

اسامی افراد به شرح ذیل اعلام میشود: ۱- راحله طاهری ۲- نسیم حاجی محمد پور ۳-غزاله محبوب نژاد ۴-لیلا سوری ۵-بهاره ظفربالانژاد ۶-الهام صلح دوست ۷-ماریه خرمی نیا ۸-مهری ظمیری ۹-فیروزه خلیلی نژاد ۱۰-فاطمه ازهری ۱۱-اعظم رحیمی نور ۱۲-سیما صابرالشعرا تحویل کارت فقط به خود شخص و روزهای چهارشنبه می باشد.

متن کامل »

صدور مدارک سطح ۳ پیلاتس

اسامی افرادی که مدارکشان صادر شده: ۱- نیره شاکری ۲- مریم احتشام ۳- زهره مختاری ۴- فرشته معماریانی ۵-اکرم غفوریان تحویل کارت فقط به خود شخص و روزهای چهار شنیه می باشد.

متن کامل »

صدور مدارک سطح ۲ پیلاتس

اعلام اسامی افرادی مدرک سطح ۲ پیلاتس ۱- نسرین کاشف علی پور ۲-محبوبه رجب پور ۳- فاطمه شاهی ۴- سمانه سادات فتاحی معصوم ۵-مریم رضایی ۶-زهرا سلیمانیان تحویل کارت فقط به خود شخص و روزهای چهار شنبه انجام می گیرد.

متن کامل »

مدارک سطح یک پیلاتس

اسامی افرادی که مدارک سطح یک پیلاتس آنها صادر شده به شرح ذیل است: ۱- فیروزه شریعتی شریفی ۲- ساناز بهنام حجازی ۳-نیره ابراهیم زاده ۴-فاطمه کتابدار ۵- لیلا جهان دیده سرخ ۶-زهره جلالیان ۷-سحر سلطانی کرباسچی ۸- الهه اشکانی ۹- ملیحه رادیوم ۱۰-زینب مدنی فر ۱۱-اکرم مسلمی ۱۲- مهناز اخوان ۱۳-مریم حق جو ۱۴-شیدا تقی زاده ۱۵-فریبا اسحاقی ۱۶-مریم ...

متن کامل »

لیست اسامی افرادی که کارت مربیگری آنها صادر گردیده است

تحویل کارتهای مربیگری فقط روز چهارشنبه هر هفته می باشد . توضیحات تاریخ رشته نام خانوادگی نام ردیف ۲۳/۳/۹۲ ۱۸/۳/۹۲ مربیگری آمادگی جسمانی صفدری مقدم امید ۲۳/۳/۹۲ ۱۸/۳/۹۲ مربیگری آمادگی جسمانی کفش چیگل ختمی امیر ۲۳/۳/۹۲ ۱۸/۳/۹۲ مربیگری آمادگی جسمانی اورلی امیر ۲۳/۳/۹۲ ۱۸/۳/۹۲ مربیگری آمادگی جسمانی غلامی امین ۲۳/۳/۹۲ ۱۸/۳/۹۲ مربیگری آمادگی جسمانی سائقی ایمان ۲۳/۳/۹۲ ۱۸/۳/۹۲ مربیگری آمادگی ...

متن کامل »