چقدر سالمید ؟

arm

چقدر سالمید؟

 

 هر روز ۳۰ دقیقه در خدمت آمادگی جسمانی و روانی تان باشید

و با ۱۲ دقیقه پیاده روی و دویدن دستگاه قلب,گردش خون و تنفسی تان را ارزشیابی نمایید. 

یکی از روش های سنجش آمادگی جسمانی,بالاخص ارزشیابی دستگاه قلبی-عروقی و تنفسی تان, ۱۲ دقیقه دویدن یا پیاده روی سریع و مقایسه مسافت پیموده شده با جدول ذیل می باشد.این ورزش برای هر سنی از برادران و خواهران سالم  قابل اجراست.

نحوه اجرای آزمون (تست کوپر)

پس از ۳ دقیقه حرکات کششی و ۸ دقیقه نرمش(هر مفصل یک دقیقه),از محلی مشخص شروع به نرم دویدن کنید,اگر خسته شدید یا دویدن برایتان مشکل شد راه بروید و زمانی که خستگی تان کمتر شد,دوباره شروع به دویدن فرمایید.مسافت طی شده را به تاریخ همان روز یادداشت کنید تا به قدرت یا ضعف دستگاه های قلب,گردش خون و تنفسی تان پی ببرید.یادتان باشد که پس از انجام این تست:۳ دقیقه آهسته راه بروید,۲ دقیقه به کشش و ۲ دقیقه ایستاده و عضلاتتان را (از پا به طرف گردن)درجا,بحالت انقباض و انبساط درآورید,تا درجه حرارات, ضربان قلب و تعداد دم و بازدمتان به حالت طبیعی برگردد.

 

  جدول ارزشیابی دستگاه قلب,گردش خون و تنفسی آقایان

سن ۱۳ تا ۱۹سال ۲۰تا ۲۹سال ۳۰تا۳۹سال ۴۰تا ۴۹سال ۵۰تا ۵۹سال ۶۰سال به بالا
خیلی ضعیف کمتراز۲۱۰۰ متر کمتراز۱۹۶۰متر کمتراز۱۹۰۰متر کمتراز۱۸۱۰متر کمتراز۱۶۵۰متر کمتراز ۱۴۰۰متر
ضعیف ۲۱۰۰تا۲۲۰۰متر ۱۹۶۰تا۲۱۰۰متر ۱۹۰۰تا۲۰۹۰متر ۱۸۱۰تا۲۰۰۰متر ۱۶۵۰تا۱۸۷۰متر ۱۴۰۰تا۱۶۵۰متر
متوسط ۲۲۰۰تا۲۵۰۰متر ۲۱۰۰تا۲۴۰۰متر ۲۰۹۰تا۲۳۴۰متر ۲۰۰۰تا۲۲۵۰متر ۱۸۷۰تا۲۱۰۰متر ۱۶۵۰تا۱۹۴۰متر
خوب ۲۵۰۰تا۲۷۸۰متر ۲۴۰۰تا۲۶۵۰متر ۲۳۴۰تا۲۵۰۰متر ۲۲۵۰تا۲۴۵۰متر ۲۱۰۰تا۲۳۴۰متر ۱۹۴۰تا۲۱۴۰متر
خیلی خوب ۲۸۷۰تا۳۰۰۰متر ۲۶۵۰تا۲۸۵۰متر ۲۵۰۰تا۲۷۰۰متر ۲۴۵۰تا۲۶۵۰متر ۲۳۴۰تا۲۵۵۰متر ۲۱۴۰تا۲۵۰۰متر
عالی بیشتراز۳۰۰۰متر بیشتراز۲۸۵۰متر بیشتراز۲۷۰۰متر بیشتراز۲۶۵۰متر بیشتراز۲۵۵۰متر بیشتراز۲۵۰۰متر

 

جدول ارزشیابی دستگاه قلب,گردش خون و تنفسی بانوان

 

سن ۱۳ تا ۱۹سال ۲۰تا ۲۹سال ۳۰تا۳۹سال ۴۰تا ۴۹سال ۵۰تا ۵۹سال ۶۰سال به بالا
خیلی ضعیف کمتراز۱۶۰۰متر کمتراز۱۵۵۰متر کمتراز۱۵۰۰متر کمتراز۱۴۰۰متر کمتراز۱۳۵۰متر کمتراز۱۲۵۰متر
ضعیف ۱۶۰۰تا۱۸۰۰متر ۱۵۵۰تا۱۸۰۰متر ۱۵۰۰تا۱۷۰۰متر ۱۴۰۰تا۱۶۰۰متر ۱۳۵۰تا۱۵۰۰متر ۱۲۵۰تا۱۴۰۰متر
متوسط ۱۸۰۰تا۲۱۰۰متر ۱۸۰۰تا۱۹۵۰متر ۱۷۰۰تا۱۹۰۰متر ۱۶۰۰تا۱۸۰۰متر ۱۵۰۰تا۱۷۰۰متر ۱۴۰۰تا۱۶۰۰متر
خوب ۲۱۰۰تا۲۳۰۰متر ۱۹۵۰تا۲۱۵۰متر ۱۹۰۰تا۲۱۰۰متر ۱۸۰۰تا۲۰۰۰متر ۱۷۰۰تا۱۹۰۰متر ۱۶۰۰تا۱۷۵۰متر
خیلی خوب ۲۳۰۰تا۲۴۵۰متر ۲۱۵۰تا۲۳۵۰متر ۲۱۰۰تا۲۲۵۰متر ۲۰۰۰تا۲۱۵۰متر ۱۹۰۰تا۲۱۰۰متر ۱۷۵۰تا۱۹۰۰متر
عالی بیشتراز۲۴۵۰متر بیشتراز۲۳۵۰متر بیشتراز۲۲۵۰متر بیشتراز۲۱۵۰متر بیشتراز۲۱۰۰متر بیشتراز۱۹۰۰متر

 

چنانچه نارسائی قلبی,ریوی و یا بیماری دیگری دارید قبل از اجرای این آزمون,حتما با پزشک تان مشورت فرمائید.

ورزش:فعالیتی فرهنگی است با ابزاری بدنی و مهارتی جهت رشد و تعالی تمام ابعاد وجودی انسان