برگزاری برنامه های متنوع ورزشی در شهرستان بردسکن

هیات ورزشهای همگانی شهرستان بردسکن برنامه های متنوع ورزشی را در فروردین ماه ۹۴ برگزار کردند که به شرح ذیل اعلام می گردد:

همایش پیاده روی خانوادگی  در تاریخ ۶ فروردین با حضور ۳۰۰۰ نفر از اهالی روستای سیر

همایش پیاده روی خانوادگی در تاریخ ۱۲ فروردین با حضور مردم روستای خوشاب و خور

همایش پیاده روی خانوادگی در تاریخ ۲۱ فروردین با حضور مردم روستای فیروز آباد

همایش پیاده روی ویژه بانوان با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از بانوان بردسکن در تاریخ ۲۱ فروردین

همایش پیاده روی ویژه بانوان روستای کاسف در تاریخ ۲۱ فروردین

همایش پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهر آباد در تاریخ ۲۱ فروردین

IMG_2542  IMG_0460

همایش دوچرخه سواری در شهرستان بردسکن در تاریخ ۱۱ فروردین همراه با اهدا جوائز

IMG_9697

برگزاری مسابقات فوتسال روستایی در شهرستان بردسکن همراه با اهدا جوائز

برگزاری مسابقات فوتبال روستایی در روستای رکن آباد همراه با اهدای جوائز

برگزاری مسابقات دومیدانی عمومی و یه قل دو قل در روستای فیروز آباد همراه با اهدا جوائز در تاریخ ۲۱ فروردین

برگزاری مسابقات یه قل دو قل در روستای کاسف همراه با  اهدا جوائز در تاریخ ۲۱ فروردین

برگزاری مسابقات فوتبال و والیبال روستایی در روستای اسلام آباد همراه با اهدا جوائز در ایام نوروزIMG_0605   IMG_0608 IMG_0619   IMG_0928 IMG_0946   Picture 1497IMG_9697   IMG_2291 IMG_4382   IMG_0809