مسابقات پینت بال به مناسبت هفته جوان برگزار گردید.

مسابقات پینت بال به مناسبت هفته جوان در مشهد مقدس برگزار گردید.این مسابقات طی ۶ روز و به میزبانی ۴ باشگاه فعال مشهد انجام پذیرفت که در مجموع ۲۰۰ شرکت کننده در قالب ۴۰ تیم به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید و همچنین این نفرات به تیم منتخب استان دعوت شدند.811714404_56318 811714832_55738 811710412_72736 811711375_69317