بازدید رئیس هیات ورزشهای همگانی استان از شهرستان مه ولات

خانم رازیتا حیدری رئیس هیات ورزشهای همگانی استان با سفر به شهر ستان مه ولات از هیات همگانی این شهرستان بازدید نمودند.ایشان همچنین در جلسه شورای شهر  فیض آباد که با حضور شهر دار ،اعضای شورای شهر ،رئیس اداره ورزش و جوانان و روسای هیات های ورزشی شهرستان برگزار گردید شرکت نموده و به بررسی وضعیت ورزش همگانی شهرستان پرداختند.خانم حیدری با اشاره به ظرفیت های مطلوب شهرستان بر همکاری و همدلی مسئولین در راستای توسعه ورزش همگانی  تاکید کرده و ابراز امیدواری نمودند چنانچه حرکت رو به رشد موجود تداوم یابد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ورزش شهرستان خواهیم بود.در انتهای جلسه از شهردار و اعضای شورای شهر با اهدای لوح  قدردانی و تقدیر به عمل آمد.

IMG-20150728-WA0033

IMG-20150728-WA0034

IMG-20150728-WA0039