همایش ورزش صبحگاهی با شعار “مبارزه با قلیان=ارتقای سلامت جامعه”

کمیته ورزش های روزانه هیات ورزشهای همگانی استان همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با شعار”مبارزه با قلیان=ارتقای سلامت جامعه” را برگزار می کند.این همایش با حضور مسئولین ،مربیان و ورزشکاران صبحگاهی در محل مجموعه تفریحی پذیرایی دهکده آبی(حامی مالی این برنامه) ساعت ۵:۴۵ صبح چهارشنبه ۲ مهرماه برگزار خواهد شد.از کلیه ورزشکاران دعوت می شود در این همایش فرهنگی ورزشی شرکت نمایند.