خراسان رضوی میزبان مسابقات پینت بال کشور

مسابقات کشوری پینت بال سناریویی کشور با حضور ۱۶ تیم فردا  ۲۶ آذر ماه در زمین پینت بال هتل توریست توس برگزار می گردد.سرکار خانم حیدری رییس هیات ورزشهای همگانی استان ضمن بیان این مطلب فرمودند:مسابقات برابر تقویم فدراسیون ورزشهای همگانی و به صورت سناریوی دو پرچم برگزار و ۱۶ تیم از سراسر کشور در این مسابقات شرکت نموده اند.جناب آقای نیکپور رییس انجمن پینت بال کشور نیز از میهمانان ویژه این مسابقات هستند.

76556-228288-1400312115