همایش بزرگ ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی همزمان با شروع هفته تربیت بدنی در بوستان کوهسنگی برگزار گردید. در این مراسم که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان،معاون امور ورزش اداره کل ،رئیس هیات ورزشهای همگانی استان، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ،مدیریت تربیت بدنی همگانی شهرداری مشهد و جمع کثیری از مربیان و ورزشکاران صبحگاهی  برگزار شد مسئولین ضمن تبریک هفته تربیت بدنی با تاکید بر این که ورزش رمز همبستگی و زبان مشترک ملت هاست  ورزشکاران صبحگاهی را نمود کامل انسانهای سالم چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی دانستند.در انتهای مراسم نیز ورزشکاران و مسئولین به انجام حرکات ورزش صبحگاهی پرداختند.

DSC_0155_1413698359133_3

DSC_0137_1413698358897_2