در بوستان ملت مشهد: ورزش همگانی به یاد (پدر ورزش صبحگاهی)

نکوداشت نخستین سالگرد درگذشت بنیانگذار ورزش صبحگاهی و همگانی استان و پیشکسوت  دوومیدانی استان و کشور جناب آقای “ابوالحسن معدلی” در بوستان ملت مشهد برگزار شد.

در این همایش که با حضور مسئولین اداره ورزش و جوانان استان ، شهرداری مشهد و جمع کثیری از ورزشکاران همگانی و صبحگاهی برگزار شد ایستگاه ورزش صبحگاهی حوض چشمی بوستان ملت به یاد پدر ورزش صبحگاهی کشور به نام ایستگاه استاد معدلی نام گذاری و ورزشکاران به انجام ورزش صبحگاهی پرداختند.

همچنین مراسم یادبودی بر سر مزار استاد معدلی با حضور مدیر کل و معاونین اداره ورزش و جوانان ، رئیس هیات ورزشهای همگانی استان و جمع کثیری از ورزشکاران و شاگردان آن مرحوم برگزار گردید.

s1 s2