طبیعت گردی عمومی ، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ ، ارتفاعات روستای نوروزی هیأت ورزش های همگانی شهرستان قوچان

photo_2017-01-01_01-28-36