جلسه سرپرست هیات ورزشهای همگانی استان با رییس اداره ورزش و جوانان تربت جام

اولین جلسه سرپرست هیات ورزشهای  همگانی خراسان رضوی جناب اقای رضا اذریان با رییس اداره ورزش و جوانان تربت جام ، رییس هیات همگانی و مسولین کمیته ها شهرستان تربت جام درمحل اداره ورزش وجوانان تربت جامphoto_2017-01-04_11-58-58