حضور و فعالیت کمیته گردشگری ورزشی هیات ورزش های همگانی استان خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی تهران

photo_2017-01-11_13-51-28