بازتاب خبری فعالیت کمیته گردشگری هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی تهران جشنواره توانمندی های روستاییان غرفه روستای پاژ با مدیریت جناب اقای اسدی دی ماه ۹۵_تهران

photo_2017-01-11_13-54-46