#ورزش صبحگاهی گروه سعدآباد مجموعه ورزشی تختی بهمن ماه نود و پنج روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی

#ورزش صبحگاهی

گروه سعدآباد

مجموعه ورزشی تختی

بهمن ماه نود و پنج

روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضویphoto_2017-02-06_13-52-41