صعودکمیته ورزش های طبیعی به سرپرستی جناب اقای سزاوار به ارتفاعات کلاته آهن امروز۹۵/۱۱/۱۵ روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی

صعودکمیته ورزش های طبیعی به سرپرستی جناب اقای سزاوار به ارتفاعات کلاته آهن
امروز۹۵/۱۱/۱۵

روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضویphoto_2017-02-06_14-00-42