دومین همایش بین المللی تافیس TAFISA

اطلاعیه همایش تافیسا(tafisa)
دومین همایش بین المللی ورزش همگانی با عنوان (دستاوردهای گذشته و برنامه های اینده ورزشهای همگانی کشورهای جهان در هزاره سوم ) با حضور مسئولین انجمن جهانی ورزش همگانی(tafisa) ، رییس انجمن اسیایی ورزش همگانی (asfaa) و تعدادی از روسای فدراسیون های پیشرو جهان در ورزش همگانی در تاریخ های ۹۵/۱۱/۳۰ و ۹۵/۱۲/۱ به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر علوم انتظامی ناجا واقع در بزرگراه شهید همت غرب ، بعداز ورودی دهکده المپیک برگزار خواهد شد و برابر هماهنگی انجام شده برای شرکت در همایش و هر یک از کارگاه های پیش بینی شده ۲۵ امتیاز ارزش بازاموزی در نظر گرفته شده است
مراسم افتتاحیه همایش از ساعت ۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ اغاز میگردد

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در کارگاه:
۱-کپی گواهینامه مربیگری درجه ۳ یکی از رشته های تحت پوشش فدراسیون
۲-فیش واریزی بمبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال جهت حضور در همایش بحساب ۲۶۹۸۶۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱ بنام فدراسیون ورزشهای همگانی
۳- فیش واریزی بمبلغ ۳۰۰/۰۰۰ریال جهت حضور در هریک از کارگاه ها که میبایست بحساب شماره ۲۶۹۸۶۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱
بنام فدراسیون ورزشهای همگانی واریز گردد
۴-کپی کارت ملی
۵-ارسال مدارک به ادرس الکترونیکی isfaf.academy@gmail.com

عناوین کارگاه اموزشی:
۱-راهکارهای علمی نهادینه سازی ورزش همگانی
۲-بازاریابی اجتماعی در ورزش همگانی
۳-الگوی رفتار تمرین با تاکید بر سواد حرکتی
۴-فرصت کارافرینی در ورزش همگانی
۵-کاربرد مهندسی حرکت در ورزش همگانی

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-02-08_13-43-42