همایش دوچرخه سواری ویژه جوانان و نوجوانان در شهرستان بجستان ۲۱بهمن ماه ۹۵ روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

همایش دوچرخه سواری ویژه جوانان و نوجوانان در شهرستان بجستان ۲۱بهمن ماه ۹۵
روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-02-13_13-44-42