حضور ایستگاه های ورزش صبحگاهی مشهدمقدس درمحل سالن باغبانباشی (مجموعه ورزشی شهید بهشتی) باحضور مدیرکل اداره ورزش وجوانان و سرپرست هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان

حضور ایستگاه های ورزش صبحگاهی مشهدمقدس
درمحل سالن باغبانباشی (مجموعه ورزشی شهید بهشتی)
باحضور مدیرکل اداره ورزش وجوانان

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در سالن باغبانباشی مشهد برگزار شد.

به همت کمیته ورزشهای روزانه و صبحگاهی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی با مشارکت اداره ورزش و جوانان مشهد و هیات ورزشهای همگانی استان و مشهد ، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در سالن باغبانباشی مجموعه ورزشی شهید بهشتی با حضور پرشور خانواده ها و ورزشکاران صبحگاهی برگزار شد.
آقای صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان استان ، فرمانده لشکر ۷۷خراسان و سرپرست هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی آقای آذریان، آقای پوررضایی رییس اداره ورزش و جوانان مشهد ، آقای مروارید رئیس هیات ورزشهای همگانی مشهد و آقای صالح نژاد دبیر هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی از حاضرین در همایش ورزش صبحگاهی بودند.
جا دارد از زحمات تمامی مسوولین ایستگاه های ورزش صبحگاهی و ورزشکاران که برای هرچه باشکوه تر برگزاری همایش کمک کردن تقدیر و تشکر ویژه بعمل آید.

روابط عمومی
هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی
و سرپرست هیات ورزشهای همگانی
خراسان رضوی

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استانphoto_2017-03-08_13-50-00photo_2017-03-08_13-49-46