برگزاری کلاس تئوری مربیگری در اموزشگاه فنی حرفه ای سما نیشابور اسفند۹۵ روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

برگزاری کلاس تئوری مربیگری در اموزشگاه فنی حرفه ای سما نیشابور
اسفند۹۵

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-03-08_14-06-15