مراسم تجلیل از مربیان ورزش صبحگاهی ۱۹اسفند۹۵ باتشکرازمدیریت هتل مهرشاد،جناب آقای حسین زاده شاد روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

مراسم تجلیل از مربیان ورزش صبحگاهی
۱۹اسفند۹۵
باتشکرازمدیریت هتل مهرشاد،جناب آقای حسین زاده شاد

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-03-11_12-57-25photo_2017-03-11_12-59-43