مراسم تجلیل از مربیان ورزش صبحگاهی , پذیرایی و صرف ناهار از مربیان ورزش صبحگاهی ۱۹اسفند۹۵ باتشکرازمدیریت هتل مهرشاد،جناب آقای حسین زاده شاد روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

photo_2017-03-11_12-59-34photo_2017-03-11_12-59-16مراسم تجلیل از مربیان ورزش صبحگاهی , پذیرایی و صرف ناهار از مربیان ورزش صبحگاهی
۱۹اسفند۹۵
باتشکرازمدیریت هتل مهرشاد،جناب آقای حسین زاده شاد

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-03-11_12-59-43