ثبت نام دوره ورزش در اب

ثبت نام دوره مربیگری ورزش در آب ویژه بانوان(امادگی جسمانی در آب)
مدارک مورد نیاز:
کپی برابر با اصل صفحه اول شناسنامه توسط دفترخانه اسنادرسمی
کپی برابر بااصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
کپی برابر با اصل کارت ملی
کپی برابر با اصل تئوری مربیگری درجه ۳
کپی برابر با اصل مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳یا داشتن یک مدرک مربیگری درجه ۳ از سوی فدراسیون
دو قطعه عکس۳×۴
واریز مبلغ ۵۰۰۰۰تومان نزد بانک پاسارگاد بحساب ۲۶۹۸۶۰۰۱۱۶۲۹۳۳۷۱ بنام فدراسیون ورزشهای همگانی جهت صدور کارت
شماره تماس هیات همگانی مشهد ۰۵۱۳۸۴۸۰۷۱۲

 

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی