نتایج کارگاه سطح دو پیلاتس

تمامی شرکت کنندگان در کارگاه سطح دو پیلاتس با مدرسی خانم صحنی در تاریخ ۷ اسفند ۹۵ قبول شده اند