اطلاعیه اغاز ثبت نام دوره تئوری مربیگری مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه کپی کارت ملی کپی اخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم ) کپی کارت پایان خدمت ( اقایان ) عکس ۲ قطعه فیش واریزی به حساب ۰۱۰۹۰۸۷۹۲۹۰۰۹ بانک ملی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال به نام هیات ورزش های همگانی استان خراسان رضوی

اطلاعیه
اغاز ثبت نام دوره تئوری مربیگری
مدارک مورد نیاز:
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی اخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )
کپی کارت پایان خدمت ( اقایان )
عکس ۲ قطعه
فیش واریزی به حساب
۰۱۰۹۰۸۷۹۲۹۰۰۹
بانک ملی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
به نام هیات ورزش های همگانی استان خراسان رضویphoto_2017-03-11_12-50-04