همایش بزرگ دفاع شخصی و مبارزه سلاح سرد زیر نظر کمیته رزم پرثوا خراسان رضوی در منطقه ییلاقی طرقبه مشهد با حضور نمایندگان شهرستانها استان در مورخه ۹۶/۳/۵ در رده های سنی مختلف استاژ فنی تکنیک و کیهون استاژ دفاع شخصی استاژ مبارزه https://telegram.me/hamegani_razavi_ir روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

همایش بزرگ دفاع شخصی و مبارزه  سلاح سرد زیر نظر کمیته رزم پرثوا خراسان رضوی در منطقه ییلاقی طرقبه مشهد با حضور نمایندگان شهرستانها استان در مورخه ۹۶/۳/۵  در رده های سنی مختلف
استاژ فنی تکنیک و کیهون
استاژ دفاع شخصی
استاژ مبارزه
https://telegram.me/hamegani_razavi_ir

روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-05-26_05-27-36photo_2017-05-26_05-29-11photo_2017-05-26_08-48-39photo_2017-05-26_08-48-47