برگزاری دوره مربیگری امادگی جسمانی درجه ۳ در شهرستان خلیل اباد https://telegram.me/hamegani_razavi_ir روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی

برگزاری دوره مربیگری امادگی جسمانی درجه ۳ در شهرستان خلیل اباد
https://telegram.me/hamegani_razavi_ir
روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضویphoto_2017-05-26_23-22-46