پیمایش مسیر دره ای کلاته تیمور شهرستان کاشمر به آبگرم خلیل آباد جمعه ۵ خرداد ۹۶ کمیته ورزشهای طبیعی هیات همگانی تربت حیدریه (باشگاه کیانمهر) سرپرست برنامه آقای علیزاده

پیمایش مسیر دره ای
کلاته تیمور شهرستان کاشمر
به آبگرم خلیل آباد
جمعه ۵ خرداد ۹۶
کمیته ورزشهای طبیعی هیات همگانی تربت حیدریه (باشگاه کیانمهر)  سرپرست برنامه آقای علیزادهphoto_2017-05-27_00-45-14