همایش مشترک کوهپیمایی و دوچرخه سواری عمومی به مناسبت یادمان مرحوم فرشید نوابی با همکاری خانواده محترم نوابی، هیاتهای کوهنوردی، ورزش های همگانی و دوچرخه سواری درگز-منطقه تیوان-۵ خرداد ۹۶

همایش مشترک کوهپیمایی و دوچرخه سواری عمومی به مناسبت یادمان مرحوم فرشید نوابی با همکاری خانواده محترم نوابی، هیاتهای کوهنوردی، ورزش های همگانی و دوچرخه سواری درگز-منطقه تیوان-۵ خرداد ۹۶photo_2017-05-27_23-04-42