پیام تبریک ریاست هیات ورزش همگانی خراسان رضوی بمناسبت هفته تربیت بدنی

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی ،متن کامل پیام رضا آذریان بدین شرح است:

نقش بی بدیل ورزش به عنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی در جامعه امروزی غیر قابل انکار است و توسعه آن در هر جامعه نقش مستقیمی بر سلامت و شور و نشاط آن دارد. ورزش و مولفه های فرهنگی آن  که در تاریخ کشور ما به شکل های مختلفی بیان شده است نقش بسزایی در رشد و کمال وجودی انسان ها دارد تا به نوعی عامل همبستگی و انتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی در بین نسل ها باشد.

امروز باید توجه داشته باشیم که ورزش به خصوص ورزش همگانی نباید معطوف به زمان و مکان خاص شود بلکه ورزش باید به عنوان یک ضرورت و نیاز برای خانواده به خصوص جوانان و نوجوانان تبین شودتا در برنامه های روزانه آن ها امری جدایی ناپذیر باشد.

در امر توسعه ورزش که همانطور که اشاره شد ضرورتی غیر قابل انکار برای جامعه است ما به عنوان متولیان این امر در کنار دستگاههای دولتی مسئول و همچنین تشکل های مردم نهاد فعال در این حوزه باید به نهادینه شدن فرهنگ پهلوانی در ورزش که در تاریخ و مذهب ما به آن تاکید شده توجه ویژه ای داشته باشیم.

باردیگر برخود واجب می دانم هفته تربیت بدنی و ورزش را به جامعه ورزش کشورم و استان ،همکاران ارجمندم در وزارت و اداره کل ورزش و جوانان ،ورزشکاران ،مربیان ،مدیران کل ورزش استان ها،روسای فدراسیون ها و هیلت های ورزشی ،مسئولین بانوان استان ها و خبرنگاران ورزشی و فعالین حوزه ورزش در رسانه تبریک عرض نموده و از خداوند منان می خواهم این هفته سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه و افزایش مخاطبان ورزشی باشد

رضا آذریان

رئیس هیات ورزشهای همگانی خراسان رضوی