جلسه هم اندیشی ریاست محترم هیات ورزشهای همگانی

با مسئولین کمیته آتش نشانها و امدادگران هیات ورزش های همگانی استان در مورخه ۹۸/۱۰/۰۲